Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου
καθορίζεται ως εξής:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου καθορίζεται ως εξής:

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Πηγή: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ