Επιλογή Σελίδας

ΙΚΥ: Ο πίνακας των Μη Επιλέξιμων αιτήσεων των υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΤΕ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τον Πίνακας Μη Επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος χορήγησης 5 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ, όπως εγκρίθηκε με απόφαση της 12ης/22.05.2020 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον πίνακα πατώντας εδώ.

Πηγή: foititikanea