Επιλογή Σελίδας

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 στις 10:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom Professional, αρχίζει το 2ο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα» (Promoting effective EU integration of refugees in Greece’s secondary school structures specified for refugee education). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου κ. Ναπολέων Μαραβέγιας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε σχολεία για παιδιά προσφύγων και προσφέρει στους συμμετέχοντες υψηλής ποιότητας κατάρτιση με σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και στόχο την ένταξη των παιδιών προσφύγων στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα είναι δωρεάν και ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό. Οι εισηγήσεις θα γίνουν από Καθηγητές Πανεπιστημίου και Ερευνητές με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο. Ηεξασφάλιση συμμετοχήςτων εκπαιδευτικών για τα επόμενα σεμινάρια μπορεί να γίνει με την αποστολή μηνύματος στο ekopda@pspa.uoa.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν διαθέσιμες στην σχετική ιστοσελίδα που λειτουργεί στη διεύθυνση www.interef.gr. Πέραν των χρήσιμων στοιχείων που μπορούν να βρουν εκεί οι εκπαιδευτικοί για την ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τους προσφέρεται επίσης και η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές μέσω του ειδικού Forum που έχει δημιουργηθεί.

Επισημαίνεται ότι όλα τα σεμινάρια θα προβληθούν σε ζωντανή σύνδεση (video streaming) μέσω της σχετικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ότι υπάρχει η δυνατότητα, για όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν, να υποβάλουν γραπτές ερωτήσεις στους εισηγητές την ώρα του σεμιναρίου (σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο www.interef.gr). Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από όλη τη χώρα, όχι μόνο να παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια, αλλά και να συμμετάσχουν σε αυτά. Η εκπομπή του 3ου Σεμιναρίου του Σαββάτου 27 Ιουνίου 2020 θα ξεκινήσει στις 10:00 ακριβώς.

Τέλος, σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, Action: Jean Monnet Projects, Key Action: Jean Monnet Activities.

Πηγή: real