Επιλογή Σελίδας

Αποτελέσματα κλήρωσης για Πειραματικά σχολεία: Eισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2020 /2021 – Οι κληρωθέντες θα ανακοινωθούν από τα σχολεία.

Αποτελέσματα κλήρωσης για Πειραματικά

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25.06.2020 η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Ηλεκτρονική κλήρωση

Η κλήρωση διεξήχθη ηλεκτρονικά στις 11 π.μ. στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών και θα μεταδοθεί απευθείας από τη σελίδα του Υπουργείου στο Youtube.

Η κλήρωση διενεργήθηκε από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από:

  • τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
  • τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΕΠΠΣ) και
  • ένα Διευθυντή Πειραματικού Σχολείου,
  • με τη βοήθεια του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΕΠ.

Αποτελέσματα της κλήρωσης

  • Τα αποτελέσματα της κλήρωσης (δηλ. οι τυχαίοι αριθμοί που αποδίδονται στους/στις υποψήφιους/ες) – Δείτε τα εδώ
  • Τα αποτελέσματα ανά σχολική μονάδα θα αποσταλούν από την ΕΕΠΠΣ σε κάθε σχολείο εντός της ημέρας.
  • Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο κάθε Πειραματικού σχολείου επικυρώνει το αποτέλεσμα και αναρτά στην ιστοσελίδα του πίνακα των εισαγομένων και των επιλαχόντων/ουσών.

Αποτελέσματα κλήρωσης στα Πειραματικά σχολεία σε μορφή pdf

Πηγή: especial.gr