Επιλογή Σελίδας

Οι διαφορές που θα προκύψουν για τους μαθητές του Λυκείου με το νομοθέτημα Κεραμέως τα επόμενα τρία χρόνια μέσα από αναλυτικούς πίνακες. Στην τελευταία θέση οι Πολιτικές Επιστήμες.

Αυτό που έγινε πασιφανές με το νομοσχέδιο Κεραμέως που ψηφίστηκε πριν από 20 περίπου ημέρες είναι ότι το πρόγραμμα στο Λύκειο αφενός έγινε πιο “σφιχτό” με τον εξωβελισμό μαθημάτων όπως τα Καλλιτεχνικά και το Σχέδιο και αφετέρου απέκτησε διαφορετικά χαρακτηριστικά με την έννοια ότι τα μαθήματα των Πολιτικών Επιστημών ουσιαστικά πλέον αγνοούνται για χάρη των Λατινικών και άλλων μαθημάτων.

Σε ρεπορτάζ την 21η Ιουνίου με την πολύτιμη αρωγή του ΚΕΜΕΤΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ) είχαμε παρουσιάσει τι ακριβώς αλλάζει στις εβδομαδιαίες ώρες των καθηγητών ανά μάθημα. Πλέον ήρθε η ώρα, πάντα με τη βοήθεια του ΚΕΜΕΤΕ, να προσεγγίσουμε το θέμα από την πλευρά των μαθητών με παραδείγματα έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποια θα είναι η διαφορά στο πρόγραμμα ενός μαθητή που θα τελειώνει το Λύκειο τη σεζόν 2022-2023 σε σχέση μ’ έναν μαθητή που τελείωσε εφέτος.ADVERTISING

Παράδειγμα 1ο: Μαθητής/μαθήτρια που στις τρεις τάξεις του Λυκείου παρακολουθεί το κοινό πρόγραμμα και που επιπλέον στη Β’ και στη Γ’ Λυκείου παρακολουθεί τα μαθήματα της Θετικής ομάδας Προσανατολισμού.

Πρόγραμμα μαθημάτων: Τι θα αλλάξει τα επόμενα τρία χρόνια για τους μαθητές Λυκείου

Παράδειγμα 2ο: Μαθητής/μαθήτρια που στις τρεις τάξεις του Λυκείου παρακολουθεί το κοινό πρόγραμμα και που επιπλέον στη Β’ Λυκείου παρακολουθεί τα μαθήματα της ομάδας Θετικών Σπουδών και στη Γ’ Λυκείου παρακολουθεί τα μαθήματα της ομάδας Υγείας.

Πρόγραμμα μαθημάτων: Τι θα αλλάξει τα επόμενα τρία χρόνια για τους μαθητές Λυκείου

Παράδειγμα 3ο: Μαθητής/μαθήτρια που στις τρεις τάξεις του Λυκείου παρακολουθεί το κοινό πρόγραμμα και που επιπλέον στη Β’ Λυκείου παρακολουθεί τα μαθήματα της ομάδας Θετικών Σπουδών και στη Γ’ Λυκείου παρακολουθεί τα μαθήματα της ομάδας Οικονομία-Πληροφορική.

Πρόγραμμα μαθημάτων: Τι θα αλλάξει τα επόμενα τρία χρόνια για τους μαθητές Λυκείου

Παράδειγμα 4ο: Μαθητής/μαθήτρια που στις τρεις τάξεις του Λυκείου παρακολουθεί το κοινό πρόγραμμα και που επιπλέον στη Β’ Λυκείου και στη Γ’ Λυκείου παρακολουθεί τα μαθήματα της Ανθρωπιστικής ομάδας Προσανατολισμού.

Πρόγραμμα μαθημάτων: Τι θα αλλάξει τα επόμενα τρία χρόνια για τους μαθητές Λυκείου

*Τα ποσοστά προκύπτουν κάνοντας τη διαίρεση των ωρών που διδάσκεται το μάθημα στο Γενικό Ημερήσιο Λύκειο προς το σύνολο των ωρών (που είναι σε όλες τις περιπτώσεις 102 ώρες: 35 στην Α Λυκείου, 35 στην Β Λυκείου και 32 στην Γ Λυκείου). Για παράδειγμα τα Θρησκευτικά διδάσκονται και με τα δύο ωρολόγια προγράμματα 5 ώρες, σε όλες τις περιπτώσεις, οπότε 5/102 = 4,90%.

Τα βασικά συμπεράσματα

  • Η Φυσική, Η Χημεία, η Βιολογία και η Οικονομία, ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα θα διδάσκονται λιγότερες ώρες. Οι ώρες τους δόθηκαν στο «κόντρα» μάθημα και την Φυσική Αγωγή. Το ίδιο ισχύει και για τα Αρχαία και την Ιστορία που δεν φαίνονται στον πίνακα μιας και συμπεριλαμβάνονται στα Φιλολογικά μαθήματα.
  • Οι Πολιτικές Επιστήμες ενώ με το προηγούμενο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν είχαν κάποια εξέχουσα θέση στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο (διδάσκονταν εξίσου με Φυσική Αγωγή και Θρησκευτικά), με εξαίρεση τον Προσανατολισμό όπου εξετάζονταν σε πανελλαδικό επίπεδο, με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι μόνιμα στην τελευταία θέση.
  • Τα Μαθηματικά διδάσκονται περισσότερες ώρες σε όσους/όσες δεν θα τα δώσουν σε πανελλαδικό επίπεδο. Για όσους/όσες εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι ώρες μένουν αμετάβλητες. Η σταθερότητα αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά μία ώρα στον Προσανατολισμό της Β Λυκείου και στη μείωση κατά μία ώρα στον Προσανατολισμό της Γ Λυκείου.
  • Οι ώρες των Θρησκευτικών παραμένουν εντελώς αμετάβλητες σ’ όλα τα σενάρια και σ’ όλα τα παραδείγματα.

Πηγή: news247