Επιλογή Σελίδας

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο, πόσο θα διαρκέσει και ποιός ο σκοπός του προγράμματος.

Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών η αίτηση χρηματοδότησής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου για Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας, στο πλαίσιο του Erasmus.

Ο τίτλος του Σχεδίου είναι «Διαχειριζόμαστε την ποικιλομορφία στην τάξη, συμβάλλουμε στη συνοχή της Ευρώπης» (κωδικός αριθμός: 2020-1-EL01-KA101-078227)  και θα έχει διετή διάρκεια.

Το Σχέδιο προέκυψε από την ανάγκη του σχολείου να διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα, να ενδυναμώνει τις μειονεκτούσες ομάδες και να τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες.

Ο κύριος σκοπός του είναι η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, στη διαχείριση της πολυμορφίας στη διαχείριση ενός πολυπολιτισμικού σχολείου χωρίς συγκρούσεις. Ένα σχολείο πρότυπο ενσωμάτωσης και αποδοχής, ανοιχτό στην κοινωνία, με ευτυχείς εκπαιδευτικούς και ευτυχείς μαθητές, ισορροπημένους αυριανούς πολίτες των μελλοντικών συνεκτικών κοινωνιών της Ευρώπης.

Πηγή:

γκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών η αίτηση χρηματοδότησής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου για Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας, στο πλαίσιο του Erasmus.

Ο τίτλος του Σχεδίου είναι «Διαχειριζόμαστε την ποικιλομορφία στην τάξη, συμβάλλουμε στη συνοχή της Ευρώπης» (κωδικός αριθμός: 2020-1-EL01-KA101-078227)  και θα έχει διετή διάρκεια.

Το Σχέδιο προέκυψε από την ανάγκη του σχολείου να διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα, να ενδυναμώνει τις μειονεκτούσες ομάδες και να τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες.

Ο κύριος σκοπός του είναι η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, στη διαχείριση της πολυμορφίας στη διαχείριση ενός πολυπολιτισμικού σχολείου χωρίς συγκρούσεις. Ένα σχολείο πρότυπο ενσωμάτωσης και αποδοχής, ανοιχτό στην κοινωνία, με ευτυχείς εκπαιδευτικούς και ευτυχείς μαθητές, ισορροπημένους αυριανούς πολίτες των μελλοντικών συνεκτικών κοινωνιών της Ευρώπης.

Πηγή: anagnostis