Επιλογή Σελίδας

Οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. την ίδια στιγμή που από την πλευρά των επιχειρήσεων τα αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν αδυναμία κάλυψης των αναγκών τους σε επαγγέλματα και δεξιότητες. «Στην Ελλάδα, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν έχει πετύχει ουσιαστικά, ούτε την ένταξη των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας ούτε την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Αναπόφευκτα θεωρείται δεύτερη, αν όχι ύστατη επιλογή μετά χρόνια ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης αλλά και κοινωνικής απαξίωσης» αναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε μελέτη που δημοσιοποίησε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, στην Ελλάδα το 2017 μόνο το 28,8% των μαθητών λυκείου (έναντι 29,9%, το 2015) επέλεξε την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Το ποσοστό υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (47,8%), κατατάσσοντας την Ελλάδα στις χώρες με το μικρότερο μερίδιο συμμετοχής στην αρχική ΕΕΚ, μαζί με την Ιρλανδία (10,3%), την Κύπρο (16,7%), την Ουγγαρία (23%), τη Μάλτα (27,1%). Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Τσεχία (72,4%). Το 2018, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων της αρχικής ΕΕΚ ηλικίας 20-34 ετών και μεσαίου επιπέδου εκπαίδευσης ανερχόταν μόλις σε 63,1%, επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση, με σημαντική απόκλιση από τον αντίστοιχο μέσον όρο της Ε.Ε.-28 (80,5%). Μάλτα και Σουηδία παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων της αρχικής ΕΕΚ (92,3%). Ομως, σύμφωνα με τον ΣΕΒ σχεδόν το 36% των επιχειρήσεων και σχεδόν το 46% των πιο εξωστρεφών από αυτές, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε δεξιότητες αφορούν τα επαγγέλματα μεσαίων προσόντων (42,6% των επιχειρήσεων, έναντι 35,2% για τα επαγγέλματα υψηλών προσόντων και 22,2% για των χαμηλών). Και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι περισσότερες ελλείψεις δεξιοτήτων αφορούν τα επαγγέλματα μεσαίων προσόντων (41,7%). Για όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων, ως σημαντικότερες δυσκολίες αναφέρονται από τις επιχειρήσεις η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων (27,7%) και η απουσία σχετικής εργασιακής εμπειρίας (21,3%).

Ο ΣΕΒ προτείνει, μεταξύ άλλων, τον καλύτερο συντονισμό των δομών ΕΕΚ και την ενίσχυση της μάθησης με βάση την εργασία (μαθητεία και πρακτική άσκηση). Οι προτάσεις έρχονται σε μία στιγμή κατά την οποία η ηγεσία του υπ. Παιδείας συνομιλεί με τους θεσμικούς εταίρους για την αλλαγή του πλαισίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το ΕΚΠΑ

Βελτιώθηκε η θέση του Πανεπιστημίου Αθηνών στην κατάταξη που δημοσιοποίησε το Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων – Center for World University Rankings (CWUR) με τα 2.000 καλύτερα ΑΕΙ παγκοσμίως για το έτος 2020-2021. Η κατάταξη δημοσιεύεται για ένατη συνεχή χρονιά. Το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει τη 267η θέση, ανεβαίνοντας τριάντα θέσεις σε σχέση με την περυσινή κατάταξη. Παράλληλα, καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των δώδεκα ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη. Ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα το ΑΠΘ (στη θέση 410), το ΕΜΠ (564), το Παν. Κρήτης (664) και το Παν. Ιωαννίνων (665). Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα με 357 πανεπιστήμια και 8 εξ αυτών στο top 10. Ακολουθούν η Κίνα με 267, η Βρετανία με 95 και η Γαλλία με 82. Στην κορυφή βρίσκεται το Χάρβαρντ.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ