Επιλογή Σελίδας

Ο Χ. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ παρουσιάζει τα συμπεράσματα ειδικής μελέτης για την ανάπτυξης του μοντέλου επιχειρηματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Αναφέρεται σε ένα κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο καθοδηγητή μέσα στην τάξη, σε συνδυασμό με μία σειρά δομημένων αλληλεπιδράσεων με επιχειρηματικά στελέχη,  μέσω των οποίων γίνεται η απαραίτητη σύνδεση με την επιχειρηματική πραγματικότητα.

Πηγή: capital.gr