Επιλογή Σελίδας
Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο INALCO-SeDyL του Παρισιού διοργανώνει το πρώτο Διεθνές συνέδριο συγκριτικής γλωσσολογίας ελληνικών-γαλλικών με τίτλο “Αpproches linguistiques comparatives grec moderne-français”. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Οκτωβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Ιστότοπος συνεδρίου: grecmodernefrancais2020.frl.uoa.gr

Πηγή: ΕΚΠΑ