Επιλογή Σελίδας

Σχετικά με το πρόγραμμα

Η σχολική σας κοινότητα αναγνωρίζει την αξία της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας; Τώρα μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών πρακτικών μέσω του προγράμματος «Inclusive Schools» .

Το πρόγραμμα «Inclusive Schools» θα ενθαρρύνει σχολεία σε όλη την Ευρώπη να διαμορφώσουν πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενεργή συμμετοχή και πρόκληση της σχολικής τους κοινότητας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος όπου οι δάσκαλοι και οι νέοι αγκαλιάζουν και αποδέχονται τις προκλήσεις και τα οφέλη της διαφορετικότητας. Η υιοθέτηση μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης συνεπάγεται την ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος όπου ο κάθε μαθητής έχει ίσες ευκαιρίες για να πετύχει.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Inclusive Schools» θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες στις οποίες τα σχολεία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο:

 • ανάπτυξη εργαλείων διερεύνησης και χαρτογράφησης της διαφορετικότητας καθώς και σχεδιασμού στρατηγικής
 • δημιουργία πρακτικών οδηγιών
 • επιμόρφωση εκπαιδευτών κι εκπαιδευτικών
 • θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης σχολείων.

Η προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολείων στην Ευρώπη είναι το κλειδί της επιτυχίας του προγράμματος «Inclusive Schools». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια καινοτόμα εκστρατεία ενημέρωσης, ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός βήματος επικοινωνίας ανάμεσα στη σχολική κοινότητα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, δημιουργώντας έτσι έναν δίαυλο διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Πάρτε μέρος σε ένα από τα διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που θα διοργανώσουμε για τη νέα σχολική χρονιά και μάθετε για το πώς να δημιουργήσετε ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2020, 17.00–19.30
 • 24 Σεπτεμβρίου 2020, 17.00–19.30
 • 1 Οκτωβρίου 2020, 17.00–19.30

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με την Βικτωρία Κυριάκη:

EmailVictoria.Kyriaki@britishcouncil.gr
Τηλέφωνο210 369 2337

Inclusive Schools 2019–20

Το πρόγραμμα «Inclusive Schools» υλοποιήθηκε σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη κατά τη σχολική χρονιά 2019–20. Στην Ελλάδα, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα σε αριθμούς:

 • 13 εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών
 • 20 σχολεία υλοποίησαν απευθείας το πρόγραμμα και πέντε ακόμα εξ αποστάσεως με την υποστήριξη μέντορα
 • πάνω από 3.000 μαθητές και 300 εκπαιδευτικοί πήραν μέρος
 • δύο ομάδες εστίασης με στελέχη εκπαίδευσης
 • δύο εθνικές συναντήσεις και τρία διεθνή webinars για την ομάδα των πρεσβευτών της συμπερίληψης.

Εβδομάδα για τη Συμπερίληψη | 18–22 Μαΐου 2020

Εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό του Covid-19 η δια ζώσης υλοποίηση της Εβδομάδας για τη Συμπερίληψη  (Inclusion Week) αντικαταστάθηκε με διαδικτυακές δραστηριότητες.

Σε συνεργασία με το ATHICFF  – Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας πραγματοποιήσαμε:

 • δύο διεθνή webinars με συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη
 • ένα webinar σε εθνικό επίπεδο ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενδιαφέροντος από το ελληνικό κοινό.

Δημιουργήσαμε επίσης συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό  με θέμα τη χρήση της προβολής ταινιών ως εργαλείο για τη συμπερίληψη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βιντεοσκοπημένα webinars στο YouTube  και παρακάτω.

Παρακολουθήστε τα webinars

Με ποιους δουλεύουμε

Το πρόγραμμα «Inclusive Schools» θα εστιάσει στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των μαθητών ανεξαρτήτως φυσικών χαρακτηριστικών, ειδικών αναγκών, φυλής, γένους και κοινωνικοοικονομικής κατάστασής τους.

Επιθυμία μας είναι να ενθαρρύνουμε τα σχολεία προς μια διαπολιτισμική εκπαίδευση, προς μια μορφή που αποδέχεται και σέβεται τη φυσιολογική παρουσία της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής.

Θα συνεργαστούμε με σχολεία με στόχο την ενσωμάτωση στον πυρήνα της κοινότητας των νέων που προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ένα ισχυρό αίσθημα τόσο της δικής τους ταυτότητας όσο και της συλλογικότητας με τους συνομήλικούς τους.

Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί σε συνεργασία με έξι οργανισμούς από τη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πολωνία και θα διαρκέσει δύο χρόνια. Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι:

Επιθυμία μας είναι να συμμετέχουν όλοι όσοι επιτελούν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση σχολείων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

 • σχολικές κοινότητες – διευθυντές σχολείων, δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι, σχολικοί ψυχολόγοι και γονείς
 • υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και προσωπικό δημοσίων αρχών – θεσμικά όργανα της ΕΕ, υπουργεία και τοπικές αρχές
 • ιδρύματα και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα συναποτελέσουν μια κοινότητα ηγετών, επιφορτισμένων με τη συνεισφορά ιδεών για τη διαμόρφωση στρατηγικών συμπερίληψης για τα σχολεία της Ευρώπης. Θα στηρίξουμε αυτές τις σχολικές κοινότητες ώστε να αναλάβουν υπερασπιστικό ρόλο για την αλλαγή κουλτούρας, να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και να προετοιμαστούν για την υποστήριξη των δικών τους πρωτοβουλιών που αφορούν τη συμπερίληψη.

Μέσω της συνεργασίας με αυτούς τους ηγέτες, το πρόγραμμα θα επηρεάσει το σύνολο της σχολικής κοινότητας και θα στηρίξει τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την πρακτική εφαρμογή μελλοντικών στρατηγικών συμπερίληψης στα σχολεία της Ευρώπης.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ειρήνη Καρέτα:

Τηλέφωνο210 369 2342
EmailEirini.Kareta@britishcouncil.gr

Το «Inclusive Schools» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Πηγή: BRITISH COUNCIL