Επιλογή Σελίδας

Έγκριση Διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «HACK THE MAP: Η ΧΑΡΤΑ
ΤΟΥ ΡΗΓΑ»

Απαντώντας στο αίτημα της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «HACK THE MAP: Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 31/18-6-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε την διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού.

Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «HACK THE MAP: Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ» έχει ως στόχο να βγάλει από την αφάνεια το σπουδαίο πολιτιστικό τεκμήριο της Μεγάλης Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή και να παρακινήσει τη νέα γενιά να το προσεγγίσει δημιουργικά με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και διαδικτύου.

Με έμπνευση τη Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή οι σχολικές ομάδες θα κληθούν να δημιουργήσουν, να υλοποιήσουν και να καταθέσουν ένα από τα παρακάτω ψηφιακά έργα:

1) Μία εφαρμογή AR (επαυξημένης πραγματικότητας) εξάγοντας σε τρισδιάστατη μορφή με κινούμενα στοιχεία ένα ή περισσότερα σύμβολα που αναπαρίστανται στη Χάρτα.
2) Μία εφαρμογή VR (π.χ. εικονική περιήγηση) δημιουργώντας τρισδιάστατα μια τουλάχιστον σκηνή που αποτυπώνεται σε ένα ή περισσότερα φύλλα της Χάρτας.
3) Μια ψηφιακή αφήγηση (video έως 5 λεπτά) με αφορμή μια ιστορία που παρουσιάζεται στη Χάρτα ή ένα ιστορικό θέμα που σχετίζεται με τη Χάρτα.
4) Ένα τρισδιάστατο ψηφιακό παιχνίδι (3D Video Game) γνώσεων για τη Χάρτα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική, δωρεάν και να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.
  2. Η συμμετοχή των σχολείων να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
  3. Ο διαγωνισμός να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.
  4. Η διενέργεια του διαγωνισμού να γίνει με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας.
  5. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.
  6. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό και η ενδεχόμενη μετακίνησή τους να γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, τηλ. 210 3713015, email education@onassis.org, url: www.onassis.org.

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ.

Πηγή: EDU-GATE