Επιλογή Σελίδας

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε συνέχεια της από 8 Οκτωβρίου 2020 ανακοίνωσής του, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη στέγαση των πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών μέχρι και την Πέμπτη 22-10-2020. 
Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να βρουν τα αναγκαία δικαιολογητικά και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατά τόπους αρμοδίων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας της 08-10-2020.
Η υποβολή των δικαιολογητικών σίτισης είναι δυνατή όλο τον χρόνο.

Πηγή: ΔΠΘ