Επιλογή Σελίδας

«Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής – Advanced Control Systems and Robotics»

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους ως μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Master of Science (MSc) στα «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής- Advanced Control Systems and Robotics». Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://acsr.core.uoa.gr/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Email επικοινωνίας: acsr@core.uoa.gr.

Πηγή: ΕΚΠΑ