Επιλογή Σελίδας

Απόκτηση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από Προπτυχιακούς Φοιτητές:

Επισκεφθείτε τη σελίδα webadm.uoa.gr επιλέξτε “Αίτηση Νέου Λογαριασμού”  > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”

Διευκρινήσεις για τη Διαδικασία Εγγραφής

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα θα σας ζητηθεί να δώσετε:

  1. τον Πλήρη Αριθμό Μητρώου (13 ψηφία: κωδικός τμήματος ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής και τον 5ψήφιο Αριθμό Μητρώου) και
  2. τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας. (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να καταχωρηθεί χωρίς κενά και με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες και του Διαβατηρίου με Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).
  3. Μετά την αναγνώριση σας από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμο σας με χρήση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε επακριβώς το όνομα και το επώνυμο σας και όχι κάποιο υποκοριστικό.

Στη συνέχεια και με την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα σας ανακοινωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης σας, καθώς και ένας αριθμός PIN που θα σας χρησιμεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Τα στοιχεία που δώσατε ελέγχονται και εγκρίνονται τις εργάσιμες ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος σας.

Ακολουθώντας το σύνδεσμο “Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω PIN)” στη σελίδα

http://webadm.uoa.grμπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αίτησής σας.

Αν τα στοιχεία σας εγκριθούν θα σας ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό Password που θα έχετε και θα σας ανακοινωθεί το Username που θα χρησιμοποιείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Παν/μιου.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΕΚΠΑ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Πηγή: ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ