Επιλογή Σελίδας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ  για την κάλυψη των διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων των σχολικών μονάδων.

Η απόφαση αυτή αντικαθιστά την Υπουργική Απόφαση του 2019 που είχε  εκδοθεί επί Υπουργίας Γαβρόγλου.

Το νέο που φέρνει η χθεσινή ρύθμιση, είναι ότι εκτός από τις προβλεπόμενες μέχρι σήμερα ενέργειες για την κάλυψη των ωρών, προβλέπεται επίσης και η αξιοποίηση των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα καθώς και των Σαββάτων .

Συγκεκριμένα η νέα κοινή υπουργική απόφαση  προβλέπει:

Στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται κατά σειρά με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:

α. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών.

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.

γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα μαθήματα).

δ. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων.
ΤΟ ΦΕΚ:

ΦΕΚ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

Πηγή: mathe.gr