Επιλογή Σελίδας

Μετά την αναβάθμιση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης στο 4ο επιδημιολογικό επίπεδο, η οποία ισχύει από την Παρασκευή 30.10.2020, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ενημερώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα για τον τρόπο λειτουργίας του Πανεπιστημίου:

Μετά την αναβάθμιση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης στο 4ο επιδημιολογικό επίπεδο (βλ. συνημμένο Δελτίο Τύπου Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων), η οποία ισχύει από την Παρασκευή 30.10.2020, σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23.10.2020 ΚΥΑ (Β΄ 4709) και εφιστούμε την προσοχή σας στο Άρθρο 1 του Α΄ Μέρους “Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας”. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, σχετικά με τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων:

1. Εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2. Αναστέλλεται κάθε μορφής δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, επιμορφωτικά προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ.λπ).

3. Αναστέλλεται η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία.

4. Αναστέλλεται η λειτουργία βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μας από σήμερα παρέχονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Ο δανεισμός έντυπου υλικού αναστέλλεται.

5. Αναστέλλονται οι ημερίδες, τα συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις εντός του Α.Ε.Ι.

Πηγή: ΥΠΑΙΘ