Επιλογή Σελίδας

Επί ποδός πολέμου βρίσκεται ο κλάδος των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), καθώς το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση ζητεί την εκ νέου αδειοδότησή τους. «Οι όροι που θέτει το νομοσχέδιο θα έχουν αποτέλεσμα η πλειονότητα των Κέντρων να οδηγηθεί σε λουκέτο», ανέφερε χθες στην «Κ» η κ. Αναστασία Βουγιούκα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κέντρων Μάθησης. 

Συγκεκριμένα, τα ΚΔΒΜ αποτελούν συνέχεια των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία μέσα από έως διετή προγράμματα εκπαιδεύουν τους σπουδαστές τους σε τεχνικά επαγγέλματα. Σύμφωνα με την κ. Βουγιούκα, σε όλη τη χώρα υπάρχουν περί τα 800 ΚΔΒΜ, με περίπου 6.000-7.000 εργαζομένους και 30-50 σπουδαστές το καθένα. 

Το ν/σ που βρίσκεται υπό διαβούλευση ορίζει ότι μέχρι 30/9/2021 τα ΚΔΒΜ πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους όρους για να αδειοδοτηθούν. Ενδεικτικά, υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, ενώ ως προς το στελεχικό δυναμικό τους προβλέπονται διευθυντής κατάρτισης και συντονιστικός υπεύθυνος. «Αφήστε την άτυπη εκπαίδευση στην κοινωνία», λέει η κ. Βουγιούκα, ζητώντας τα ΚΔΒΜ να βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης και να λειτουργούν με τους ίδιους όρους λειτουργίας έως και σήμερα.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ