Επιλογή Σελίδας

Tο ΓΕΕΘΑ υπό τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας μερίμνησαν ώστε να συμπεριληφθεί τροπολογία σε σχέδιο νόμου του τελευταίου προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και σε δημόσιους φορείς εκτός από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο νόμου θα μπορούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύνδεση Θητείας με την Αγορά Εργασίας» να επαναπιστοποιηθούν συγκεκριμένα Κέντρα Εκπαίδευσης και Σχολές των ΕΔ ως ΚΔΒΜ ώστε να παρέχουν γνώσεις και αντίστοιχα πιστοποιητικά, με σκοπό να καταστεί ακόμα πιο χρήσιμος ο χρόνος θητείας των οπλιτών, να προβληθεί ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των ΕΔ αλλά και να δοθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης του μόνιμου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται λύση στο πρόβλημα που είχε ανακύψει σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο πιστοποίησης και αδειοδότησης των Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολών των ΕΔ ως Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) [τα οποία στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο των ΕΔ (ΚΔΒΜ 2/ΕΔ)].

Τα ανωτέρω ανά Κλάδο είναι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ), Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ), Τεχνικού (ΚΕΤΧ) και Σχολές Μηχανικού (ΣΜΧ) και Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ) του Στρατού Ξηράς, το Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του Πολεμικού Ναυτικού και η 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 το υπόψη σχέδιο νόμου έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και σύντομα θα κατατεθεί προς ψήφιση.

Πηγή: kranosgr.com