Επιλογή Σελίδας

Δημοσιεύτηκε από ομάδα καθηγητών του Stanford University η ανανεωμένη λίστα με την παγκόσμια κατάταξη των επιστημόνων “Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators” (2020). Στο πρώτο 2% -100.000 πρώτες θέσεις- με βάση τα στοιχεία της έρευνας βρίσκονται 15 επιστήμονες από το ΔΠΘ.

Στη μελέτη παρουσιάζεται μια κατάταξη πάνω από επτά εκατομμυρίων επιστημόνων παγκοσμίως από όλους τους τομείς έρευνας και τεχνολογίας -22 επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία- με τη χρήση πλήθους συνδυαστικών βιβλιομετρικών δεικτών των εργασιών και αναφορών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των επιστημόνων. Λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι συνολικές ετεροαναφορές και ο δείκτης h-index, αλλά η σταθμισμένη μέτρηση της συν-συγγραφής και περιλαμβάνονται οι επιστήμονες που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε άρθρα.

Η κατάταξη έχει ως εξής ανά σχολή και με σειρά αξιολόγησής τους στην παγκόσμια λίστα:

Σχολή Επιστημών Υγείας:
Κωνσταντινίδης Σταύρος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Κουκουράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Γιατρομανωλάκη Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
Παπάνας Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Κοντογιώργης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Σχολή Επιστημών Αγωγής:
Κόκκινος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πολυτεχνική Σχολή:
Καραγιάννης Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Κομίλης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
Χαλιορής Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Παντοκράτορας Αστέριος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ρουσάκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Πρατικάκης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ
Κοσματόπουλος Ηλίας, Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ
Δημητρακόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ
Ζωηρός Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ

Info
Τα στοιχεία της κατάταξης “Top 2% of scientists ” είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στις ακόλουθες ιστοσελίδες,
https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2
https://dx.doi.org/10.17632/btchxktzyw https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918

Πηγή: ΕΡΤ