Επιλογή Σελίδας

αι συγκεκριμένα από τη βάση του εκπαιδευτικού συστήματος, η Γενική Γραμματέας τόνισε τη σημασία της πλήρους διεύρυνσης της διετούς προσχολικής αγωγής και του εμπλουτισμού του προγράμματος του Νηπιαγωγείου με δημιουργικές δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα.

Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στον σχεδιασμό Νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με επίκεντρο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και άρσης ανισοτήτων, αλλά και στην ενίσχυση και αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας έκανε αναφορά στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, που εφαρμόζονται φέτος πιλοτικά, στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις δράσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που διατρέχουν το σύνολο της εκπαίδευσης, συμβάλλουν στην καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων και άπτονται δικαιωμάτων όπως αυτά της υγείας, της προστασίας, της αξιοπρέπειας, ενώ, ταυτόχρονα, βοηθούν στην ενδυνάμωση των γνώσεων και της προσωπικότητας των νέων. Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον θεσμό του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, ο οποίος έχει στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο περιβάλλον του σχολείου.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι, στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, βασικός πυλώνας του στρατηγικού σχεδιασμού του ΥΠΑΙΘ είναι οι δράσεις για την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση παιδιών ΑμεΑ, καθώς και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως τα παιδιά προσφύγων-μεταναστών.

Κλείνοντας, η Γενική Γραμματέας εξήρε το γεγονός ότι όλες οι ενέργειες του ΥΠΑΙΘ γίνονται πάντα με γνώμονα το όφελος των παιδιών, αφού αυτά είναι το αύριο του τόπου μας, αυτά είναι που δίνουν έμπνευση στο όραμά μας και νόημα στις μεταρρυθμίσεις μας.

Πηγή: ΥΠΑΙΘ