Επιλογή Σελίδας

Είναι προφανές ότι η εξΑΕ υπό κανονικές συνθήκες δεν έχει ουδεμία σχέση με την εξΑΕ σε επείγουσες συνθήκες όπως τούτες που διάγουμε. Μια εξΑΕ που γίνεται σε πολύ δύσκολες περιστάσεις και δίχως να έχει προβλεφθεί και υποστηριχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων μα όλων των μαθητών σε αυτή. Σε συνθήκες πολύ δύσκολες εν μέσω πανδημίας, με απώλειες ανθρώπινων ζωών, με βαριά νόσηση μαθητών και γονέων τους καθώς και συναδέλφων κάθε βαθμίδας. Πρωτίστως η μέγιστη αναγκαιότητα είναι η ψυχολογική υποστήριξη όλων μας των μαθητών που έχουν αποκοινωνικοποιηθεί εν μέσω εγκλεισμού και διαβιώνουν στον ψηφιακό κόσμο τόσο στα μαθήματά τους όσο και στην προσπάθεια να ψυχαγωγηθούν και να κοινωνικοποιηθούν. Το πόσο αρρωστημένο μπορεί να καταστεί αυτό, βιολογικά, γνωστικά και ψυχικά θα το δείξει το μέλλον.

Το σύνηθες μέχρι σήμερα και κατόπιν της υποχρεωτικότητας της σύγχρονης εξΑΕ, ήταν η συνεχής αξιολόγηση των μαθητών μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα (Webex Meeting ΠΣΔ) με την αξιοποίηση εργαλείων της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των συναδέλφων (με διαφορετικό τρόπο ανά μάθημα και συνάδελφο, πχ chat ιδιωτικό, polling, διαμοίραση υλικού και προφορική συζήτηση κ.α.) και σπάνια μέσω ανάθεσης εργασιών μέσω των ασύγχρονων εργαλείων του ΠΣΔ πχ ασκήσεις κι εργασίες η-τάξης, e-me content εφαρμογές μέσω e-me assignment, τοίχου e-me, portfolio ή και της e-class μέσω διασύνδεσης (πχ url link e-me content μέσα σε έγγραφο της e-class που εντάσσει κανείς ακολούθως σε άσκησης της η-τάξης) των 2 εργαλείων του ΠΣΔ.

Ειδικά για την περίπτωση του e-me content μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι εφαρμογές που δημιουργούνται σε γλώσσα h5p (πχ h5p.org, learningapps) μιας και δύνανται να μεταφορτωθούν μέσα στο e-me content, με αποτέλεσμα να γίνεται δίχως χρέωση η χρήση τους από τους μαθητές. Υπάρχουν και πάμπολλα έτερα εργαλεία για το σκοπό αυτό, όμως χρεώνουν τους μαθητές και πρέπει να αποφεύγονται (kahοot, quiziz, quizlet etc). Είναι πια γνωστές οι εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίχως χρέωση των μαθητών εάν είναι βέβαια κλειστές όλες οι αναβαθμίσεις και οι εφαρμογές (δείτε εδώ).

Όλα όμως τα παραπάνω αναφέρονται στην μικτή εξΑΕ (blended) μέσω συνέλιξης εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεδιδασκαλίας, πολλές φορές υιοθετώντας και την μέθοδο ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) που ταιριάζει στην εξΑΕ. Σαφώς είναι διαφορετική η λογική της αξιολόγησης που ζητείται με βάση και τις κείμενες διατάξεις.

Αναλυτικότερα και με βάση την εν λόγω Εγκύκλιο:

Eclass /  Ασκήσεις

Πρόκειται για διαφορετικό περιβάλλον όπου ακόμη κι αν κάθε συνάδελφος, ετοιμάσει ωριαία ή ολιγόλεπτα διαγωνίσματα – τεστς  για  όλα  τα  τμήματα  που  διδάσκει  (έχοντας  την  εμπειρία  από  την  Γ/θμια,  είναι  πολύ  κοπιαστική  και  χρονοβόρα διαδικασία ακόμη και για έμπειρους χρήστες!) τότε θα πρέπει για την εφαρμογή τους στην τάξη, να εισέλθουν οι μαθητές σε έτερο χώρο άρα εκτός της ψηφ. τάξης, να εισέλθουν στην e-class πχ σε ένα ανοικτό μάθημα και να αναζητήσουν εκεί την άσκηση στο πεδίο `Ασκήσεις` ή στη `γραμμή εργασίας` που έχουμε ίσως δημιουργήσει ώστε να μην χαθούν. Φαντασθείτε πόσο δύσκολο αν όχι αδύνατον είναι όλο αυτό για όσους μαθητές κάμουν χρήση κινητών και tablets και όχι Η/Υ. Οπότε ήδη μια ανισότητα εγείρεται ήδη. Προσωπικά, είχαν πρόβλημα στην ανάρτηση των αποκρίσεών τους μέσα στην Άσκηση της η-τάξης, ακόμη και οι φοιτητές μου σε σχολή Πληροφορικής! Για παράδειγμα η ανάρτηση εικόνας (πχ πράξεις ή σχήμα σε μαθήματα θετικού προσανατολισμού) ως απάντηση μέσα στις `Ασκήσεις` είτε θα πρέπει να έχει αρχικά ανέβει στα έγγραφα ή στα πολυμέσα και μετά να ενταχθεί στο πεδίο απάντησης, είτε να εισαχθεί ως ενεργός cloud υπερσύνδεσμος πχ από googledrive. Νομίζω είναι εμφανές τι υπονοώ! Προφανώς και υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία και οι τεχνικές της εγκυκλίου, ωστόσο όσον αφορά το ζήτημα της τράπεζας ερωτήσεων-θεμάτων θα έπρεπε να είχε κεντρικά δημιουργηθεί (ΙΕΠ;) κάτι ανάλογο (ένα e-class του ΙΕΠ για κάθε ενότητα κάθε μαθήματος…) και όχι ο κάθε συνάδελφος στα στενά πια χρονικά περιθώρια να πρέπει να οργανώσει 100 πχ θέματα ανά Ενότητα, ώστε να επιλέγονται τα 10 με τυχαία επιλογή και βέβαια με εμφάνιση με διαφορετική ιεράρχηση και με εμφάνιση μιας κάθε φοράς ερώτησης και μέσα σε θεσπισμένα από εσάς χρονικά όρια, ώστε να αποφευχθεί η αντιγραφή – υποκλοπή. Κάθε συζήτηση για άνοιγμα καμερών μαθητών προς έλεγχο μαθητών και του χώρου τους, εγείρει πολλά θέματα νομικής φύσεως και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην Γ/θμια ήδη τα προβλήματα ήταν μέγιστα!

Εclass / Εργασίες

Στην Γ/θμια χρησιμοποιείται είτε για υποβοήθηση (πχ 20%) είτε και ως μοναδικός τρόπος αξιολόγησης από συναδέλφους που δεν έχουν συνήθως, το χρόνο για τη δημιουργία (2 μέρες!) αλλά και την επίπονη διόρθωση (20 μέρες για 120 φοιτητές) των ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Δίδεται deadline και όριο λέξεων με θεματική που ορίζει ο κάθε συνάδελφος. Άραγε προβλεπεται για την υποκατάσταση πχ της ωριαίας αξιολόγησης;

Webex / Poll

Με τη υιοθέτηση του εν λόγω εργαλείου, όλοι οι μαθητές μπορούν να το δουν (πιο δύσκολα οι έχοντες Android) και μπορεί ο κάθε συνάδελφος να έχει πιο πριν δημιουργήσει ένα τεστ (αρχείο.atp) με ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου και να το ανεβάζει στη διάρκεια του μαθήματος (πχ για 15`). Οι απαντήσεις σώζονται (.txt) και μπορείτε ασύγχρονα να τις διορθώσετε (βέβαια η διόρθωση (εσείς ξέρετε την Σ απάντηση πχ) θα γίνει χειροκίνητα κι όχι αυτόματα όπως πχ σε `ΑΣΚΗΣΗ` η-τάξης).

E-me / Content

Εξαιρετική εφαρμογή (42 διαφορετικές εκφάνσεις) που τρέχει την μοντέρνα γλώσσα (h5p, που εμφωλεύει ταυτόχρoνα: html5, css, javascripts). Πολλά παραδείγματα έτοιμα και παραμετροποιήσιμα μπορείτε να βρείτε τόσο από το Φωτόδεντρο (εικόνα) όσο και από την κεντρική σελίδα h5p.org αλλά κι από τα learningapps).

Μια συγκέντρωση έτοιμων παραδειγμάτων θα βρείτε  εδώ.

Πολλά από τα 42 διαφορετικά εργαλεία δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση, πχ τα κουίζ, multiple choices, Σ/Λ, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών, ηχογράφησης, ερωτηματολογιών κ.α.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε υπάρχοντα ανοικτά παραδείγματα για εκμάθηση και κατόπιν να παράξετε τα δικά σας!

Η αποστολή στους μαθητές είναι πανεύκολη πχ μέσω του υπερσυνδέσμου στο chat της Webex (θετικό που δεν υπάρχει ανάγκη για απομάκρυνση από την πλατφόρμα!). Για παράδειγμα δείτε μια  διαδραστική παρουσίαση (i-ppt) που έκαμα με το εργαλείο e-me content με στόχο τη συγκέντρωση υλικού Μικτής εξΑΕ (επισύναψα και όλο τον σύνδεσμο ώστε να έχετε εικόνα τι θα σταλεί σε μαθητές ως παράδειγμα ) (https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=577704 ). Εναλλακτικά μπορείτε να ενσωματώσετε αυτό το link στον τοίχο της e-me ή να κάμετε ανάθεση εργασίας από το χώρο των e-me assignments. Προφανώς (αν και δεν το προτείνω για τους λόγους που αναφέρθηκα) μπορεί κανείς να ενσωματώσει το εν λόγω link (url αντικειμένου) μέσα σε έγγραφο (`δημιουργία εγγράφου`) άρα κατόπιν σε `άσκηση` e-class, ενώ μπορεί και να εσνωματώσει  τον  κώδικα  εναλλακτικά  που  παράγει  η  e-me  content  (δείτε  τις  εικόνες)  στο  πεδίο  insert/edit media/ενσωμάτωση, κατά την δημιουργία εγγράφου που ετοιμάζετε π.χ. για κάποια `άσκηση`.

Ειδικότερα, δείτε περισσότερα για την Ασύγχρονη από  εδώ, για το Polling από  εδώ, και για την e-me από  εδώ ή  εδώ αλλά και περισσότερα στην i-ppt που ήδη ανάρτησα.

Να σημειωθεί πως κανείς δε θα σας ζητήσει να επιλύσετε προβλήματα που ήδη έχουν ενσκήψει και στην Γ/θμια και είτε δεν επιλύθηκαν (αντιγραφή, έλεγχος, επιτήρηση κ.α.) είτε η επίλυσή τους προσκρούει σε νομικά, ηθικά και οικονομικά ζητήματα (υπάρχουν πανάκριβες πλατφόρμες επιτηρούμενης αξιολόγησης με αμφισβητούμενη νομική υπόσταση).

Καλή συνέχεια σε όλους, οπλιστείτε ει δυνατόν με περίσσεια υπομονή, ώστε παρόλη την κούραση κάθε είδους, να βρείτε στο μέτρο του εφικτού, τους τρόπους ώστε να αναδειχθεί ο κόπος των μαθητών, που κοπιάζουν σε χαλεπούς καιρούς και με κάθε είδους ανισότητες και είμαι πεπεισμένος πως θα το πράξετε και αυτό βέλτιστα όπως κάματε μέχρι και σήμερα!

Πηγή: mathe.gr