Επιλογή Σελίδας

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για τις αλλαγές στις Πανελλήνιες φαίνονται να παίρνουν σάρκα και οστά, και μάλιστα ιδιαίτερα γρήγορα, καθώς υπάρχει θετική εισήγηση από τους Πρυτάνεις και παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Υπουργικό Συμβούλιο τα σχετικά δεδομένα.

Οι αλλαγές αυτές, οι οποίες αναμένεται να εφαρμοστούν από τη φετινή χρονιά, εστιάζουν σε 2 πολύ σημαντικά σημεία που είναι η βάση εισαγωγής αλλά και η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Αξίζει να σημειωθεί πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα δυο αυτά δεδομένα προκειμένου να μειωθούν οι «τυχαίες» ακόμα και ανεπιθύμητες επιλογές τμημάτων, που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, αλλά και η θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών και η μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης των σπουδών, που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και από το Υπουργείο Παιδείας.

  1. Αναλυτικότερα, όσον αφορά στη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ):

Κάθε Τμήμα θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει ως ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) ποσοστό του Μ.Ο. των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου που εντάσσεται/συμπεριλαμβάνεται το Τμήμα. Με αυτόν τον τρόπο τα ΑΕΙ και κάθε τμήμα πρακτικά συμμετέχουν, ως ένα βαθμό, στις βαθμολογικές προϋποθέσεις που θα θέσουν για τους φοιτητές τους. Η διαδικασία αυτή θα εξαρτάται από ένα συντελεστή που θα κυμαίνεται μεταξύ χαμηλότερου και υψηλότερου ποσοστού και θα πολλαπλασιάζεται με το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του πεδίου. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού αυτού θα αποτελεί τα ελάχιστα μόρια που πρέπει να συγκεντρώνει ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα στο Μηχανογραφικό του δελτίο. Για παράδειγμα, εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα πεδίο είναι 12, τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέσει το τμήμα. Εάν δηλαδή επιλέξει συντελεστή 100%, τότε η ελάχιστη βάση θα είναι 12, εάν έχει επιλέξει συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, ενώ εάν έχει θέσει συντελεστή 110%, η βάση θα είναι 13,2! Έτσι, θα διαμορφώνεται ένα ελάχιστο όριο εισαγωγής σε κάθε τμήμα, που θα είναι όμως διαφορετικό για κάθε τμήμα ανάλογα βέβαια με το συντελεστή που θα επιλέξει το ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από π.χ. το 80% του μέσου όρου του επιστημονικού πεδίου που εντάσσεται το τμήμα. Εάν από την άλλη, ορισμένα τμήματα επιλέξουν τον υψηλό συντελεστή, τότε ενδεχομένως η Ε.Β.Ε. να είναι αισθητά υψηλότερη από τη βάση του 10 (που εφαρμόστηκε στο παρελθόν), στα τμήματα αυτά! Βέβαια, στα τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα από ένα πεδία, θα υπάρχουν διαφορές και φυσικα ο υποψήφιος θα πρέπει να εξετάσει από ποιο πεδίο τον «συμφέρει» να κινηθεί για να δηλώσει αυτά τα τμήματα εάν δεν υπάρχει εκ των προτέρων σχετική μέριμνα.

  1. Όσον αφορα στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συμπλήρωση μηχανογραφικού σε δύο φάσεις

Επί της ουσίας, αυτή η διαδικασία έχει αρκετά κοινά σημεία με το μηχανογραφικό που καταθέτουν οι Ελλαδίτες υποψήφιοι για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Στόχος των προτεινόμενων αλλαγών είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα και προσοχή στις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων. Οι δύο φάσεις θα λειτουργήσουν ως εξής:

Το πρώτο Μηχανογραφικό (Α’ Φάση): Θα προχωράνε οι υποψήφιοι στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού με περιορισμένο αριθμό επιλογών (ενδεχομένως 15-20 τμήματα), σε αντίθεση με τον απεριόριστο αριθμό που ισχύει σήμερα. Σε αυτήν τη φάση που χρονικά τοποθετείται, κατά πάσα πιθανότητα, όπως το υπάρχον μηχανογραφικό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των τμημάτων.

Το δεύτερο Μηχανογραφικό (Β’ Φάση): Όταν θα ολοκληρώνεται το Α’ μηχανογραφικό και θα εισάγονται οι υποψήφιοι στα τμήματα με τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα καταθέτουν μηχανογραφικό μόνο οι μη εισαχθέντες κατά την Φάση Α και οι επιλογές τους θα  περιορίζονται σε όσα Τμήματα απέμειναν κενές θέσεις από την αρχική φάση. Οι βάσεις εισαγωγής θα παραμένουν σταθερές και εκτιμάται ότι θα ανακοινώνονται πριν την κατάθεση των μηχανογραφικών. Τα αποτελέσματα της Β’ κατανομής – φάσης θα ανακοινώνονται περί τα τέλη Αυγούστου

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή που επίκειται είναι το όριο φοίτησης το Ν + ½Ν, όπου Ν το ελάχιστο πλήθος των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Για παράδειγμα, όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 2. Όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 3. Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές προβλέψεις. Εξαιρέσεις θα υπάρξουν για περιπτώσεις εργασίας/μερικής φοίτησης, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για άλλους εξαιρετικούς λόγους. Αυτή η παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική -μεταξύ άλλων- και στις μετεγγραφές και στο χρόνο φοίτησης κ.λπ.

Επιλογικά, θα πρέπει να σημειώσουμε πως, πλέον, η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού και η προσεκτική μελέτη όλων των δεδομένων που θα αφορούν τη νέα αυτή διαδικασία θα είναι υψίστης σημασίας. Αυτό διότι:

  1. Ο αριθμός των επίλογων (τουλάχιστον στην πρώτη φάση) θα είναι περιορισμένος
  2. Θα πρέπει να σταθμίσουν και να αξιολογήσουν οι υποψήφιοι τη ζήτηση που θα έχουν τα τμήματα
  3. θα πρέπει να είναι σίγουροι για τις επιλογές τους ειδικά στα περιζήτητα προγράμματα σπουδών καθώς, κατά πάσα πιθανότητα, τα περισσότερα από αυτά δεν θα προφέρονται στη Β’ φάση/μηχανογραφικό.

Εδώ και πολλά χρόνια, εκπαιδευτικοί, φροντιστές και σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε προς πάσα κατεύθυνση, και ειδικά προς τους γονείς και τους μαθητές, πως το μηχανογραφικό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Με τις επερχόμενες αλλαγές, η άποψή μας αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο, και είναι στο χέρι όλων μας, με συστηματική ενασχόληση και τη συνδρομή των ειδικών, να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τα επόμενα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά βήματα κάθε υποψηφίου.

Πηγή: newsit.gr