Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για υποβολή πρότασης για την χορήγηση υποτροφιών) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16769 και τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού».

Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής κ. Νικόλαος Βούλγαρης

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Πηγή: ΕΚΠΑ