Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ. διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη/Περιβαλλοντική Μη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Εναρμόνιση με το Νόμο 4403/2016» από 01/02/2021 έως 01/04/2021.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους οικονομικών σχολών (λ.χ. οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων), περιβαλλοντικών σχολών (λ.χ. μηχανικών περιβάλλοντος, περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων) τμημάτων κοινωνικών επιστημών, πολιτικών επιστημών, κοινωνικής διοίκησης, κοινωνικής ανθρωπολογίας και σε επαγγελματίες οικονομολόγους, λογιστές, περιβαλλοντολόγους, νομικούς και σε απόφοιτους λυκείου με επαγγελματική εμπειρία σε τομείς λογιστικής ή χρηματοοικονομικών.

Υλοποιείται εξ αποστάσεως με διαλέξεις τα Σαββατοκύριακα και με τη μέθοδο της ασύγχρονης διδασκαλίας τις καθημερινές. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 200 ωρών που αντιστοιχούν σε 15 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Υποβολή αιτήσεων έως 17/01/2021

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=onlineadmission/registration/index
(Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευόμενων →ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ).

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ