Επιλογή Σελίδας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 174955/Ζ1 (Κανονισμός) και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει πρόγραμμα χορήγησης ετήσιου «Βραβείου Αριστείας» στους πρωτεύσαντες πτυχιούχους των Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας, με έναρξη εφαρμογής το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ο πίνακας των δικαιούχων θα καταρτιστεί βάσει των στοιχείων που θα αποστείλουν οι γραμματείες όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού, στο ΙΚΥ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ 

Μιχάλης Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

ΚΥΑ Βραβείων Αριστείας

Πηγή: ΙΚΥ