Επιλογή Σελίδας

Με την συγκρότηση νέου ερευνητικού κέντρου υποδέχεται τη νέα χρονιά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα επιστημονικά αντικείμενα του πολιτισμού, της βιοϊατρικής αλλά και της διοίκησης οργανισμών και διαχείριση κρίσεων.

Την είδηση «αποκάλυψε» η έκθεση πιστοποίησης Εσωτερικού́ Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) της χώρας.

Στην ίδια έκθεση σχολιάζεται θετικά η φιλοδοξία του προέδρου του ιδρύματος να θεωρηθεί όχι μόνο ως ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα «δεύτερης ευκαιρίας» αλλά ως ένα πανεπιστήμιο «πρώτης ευκαιρίας» που ισούται με όλα τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το ΕΑΠ, η έκθεση συνοδεύεται από σειρά θετικών σχολίων γύρω από την λειτουργία του, καθώς και από μια πρόταση για περαιτέρω δημοσιότητα των δράσεων του. «Θα ήταν ενδιαφέρον να δημοσιεύσετε στον ιστότοπο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος σας ”ιστορίες επιτυχίας” και διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που ολοκληρώθηκαν ως αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης σας» αναφέρουν οι αξιολογητές της ΕΘΑΑΕ.

Στα θέματα έρευνας και καινοτομίας, η έκθεση ξεχωρίζει ότι το ΕΑΠ σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του με την δημιουργία νέου ερευνητικού κέντρου στις υποδομές του. Συμμετέχει, δε, ενεργά με εκθέσεις και διαγωνισμούς καινοτομίας και βοηθάει ποικιλοτρόπως στα θέματα οικονομικής ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας. Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΑΠ, στις καλές πρακτικές του Ιδρύματος ξεχωρίζουν είναι οι παρακάτω:

– Η πρωτοπορία του στα θέματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. «Το Ίδρυμα πέτυχε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να καθιερωθεί ως κορυφαίο πανεπιστήμιο στις εξ αποστάσεως μεθόδους εκπαίδευσης, στην εκπαίδευση των πολιτών της χώρας και την συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του Έθνους» τονίζεται σε μια αναδρομή της ιστορίας του. «Η εμπειρία και οι πόροι του δε, ήταν ανεκτίμητες αξίες για τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας» αναφέρεται στην Έκθεση.
– Οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος για την περίοδο 2020-2024 όπως περιγράφονται σε σχετικό έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. «Η Σχολή, οι φοιτητές και οι ενδιαφερόμενοι για το ΕΑΠ είναι πολύ ενθουσιώδεις και ειλικρινείς» τονίζεται, ενώ «οι προβλέψεις είναι πολύ ευνοϊκές για την αξία και το μέλλον του. «Παράλληλα, η ηγεσία του Ιδρύματος έχει όραμα και εργάζεται σχεδιάζοντας ένα λαμπρό μέλλον γι’ αυτό».

– Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας είναι σαφώς καθορισμένο και καλά τεκμηριωμένο με τις σχετικές πολιτικές ενημερωμένες και πλήρεις.

– Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του, καθώς και συνολικά ο σχετικός ιστότοπος της ΜΟΔΙΠ είναι επαρκώς οργανωμένος και περιέχει επαρκές υλικό για τα στοιχεία διασφάλισης ποιότητας.

– Το οικονομικό μοντέλο με το οποίο λειτουργεί το Πανεπιστήμιο «το οποίο φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά, συσσωρεύοντας τελικά και πλεονάσματα κεφαλαίων στο τέλος του έτους». «Μπορεί δε να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης ενός αυτόνομου εκπαιδευτικού συστήματος» αναφέρεται. Επίσης προτείνονται τρόποι επένδυσης και απορρόφησης των πλεονασμάτων του Ιδρύματος με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του.

– Η πολιτική πρόσληψης προσωπικού είναι διαφανής και βασίζεται σε αξιοκρατικές μεθόδους.

– Παρά τον σχετικά μικρό αριθμό μόνιμων καθηγητών και προσωπικού πλήρους απασχόλησης του, το Ίδρυμα έχει τελικά ένα μεγάλο αριθμό συμβασιούχων καθηγητών και εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών. Βέβαια, επισημαίνεται στην Έκθεση ότι ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση (ΣΕΠ), έκτακτων υπαλλήλων, έναντι των μόνιμων Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), αποτελεί μια πιθανή απειλή για τη συνεχή επιτυχία του στο μέλλον.

Τέλος, προτείνεται η ενίσχυση της συμμετοχής των μελών του Ιδρύματος σε διαδικασίες έρευνας τους, συλλογής στοιχεία από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των καθηγητών και φοιτητών του, επικοινωνίας γενικότερα των θετικών πρακτικών του και την διατήρηση της τρέχουσας ευνοϊκής αναλογίας φοιτητών / καθηγητών έως ότου γίνει ένα πλήρως αυτόνομο ίδρυμα.

Πηγή: CNN