Επιλογή Σελίδας

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την χορήγηση δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Τη χορήγηση δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη» προκηρύσσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Αφορά όσους επιθυμούν να εκπονήσουν προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή
 2. Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος
 3. Καταγωγή από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα
  Ροδόπης)
 4. Οικονομική αδυναμία (δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις 15.000€
 5. Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και εγγραφή στο οικείο Τμήμα
 6. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»(μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1) και
  διαγωγή τουλάχιστον «καλή»

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής
 • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση για την καταγωγή από την Κομοτηνή/Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
 • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1) και διαγωγή τουλάχιστον «καλή»
 • Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ
 • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής / φοίτησης υποψηφίου στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικών σημειωμάτων εισοδήματος
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1)
 • Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)
 • Έγγραφο που αποδεικνύει την ύπαρξη των εξής ιδιοτήτων: φοιτητές ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογενείας, τέκνο θανόντων γονέων, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, τέκνο γονέων με αποδεδειγμένη ανικανότητα εργασίας (67% και άνω)
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103726300

Πηγή: workenter.gr