Επιλογή Σελίδας

Υποτροφίες για την Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας από το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη γνωστοποιεί ότι χορηγεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 120 υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Υποτροφίες δίδονται για όλα τα επίπεδα από αρχάριους μέχρι και Proficiency και περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και τα βιβλία. Έχουν διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη. Τα μαθήματα διεξάγονται στα δύο συμβεβλημένα, μη κερδοσκοπικά φροντιστήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου στην Βούλα και στη Σχολή Αγγλικών Εστίας Νέας Σμύρνης, Νέα Σμύρνη. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

1) Είναι τουλάχιστον 12 ετών(χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας)

2) Έχουν Ελληνική καταγωγή

3) Είναι Χριστιανοί Ελληνο-Ορθόδοξοικαι να μην ανήκουν σε καμία άλλη θρησκεία.

4) Έχουν κατοικήσει στην Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης για υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τις συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021, μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη.Ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα δεχτούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή, 09 Απριλίου, 2021. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις. 

Ο ευεργέτης μας Μιχαήλ Λάσκαρης αναγνώριζε την σπουδαιότητα της γνώσης μιας ξένης γλώσσας όπως η αγγλική. Δεδομένου ότι πρόκειται για μία εκπαιδευτική προσφορά για τους νέους και νέες της πατρίδας μας, και ειδικά για τους λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες μας, σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν ώστε η προσφορά αυτή να βρει τους κατάλληλους αποδέκτες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εαν πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, από τις 11 Ιανουαρίου, 2021 θα μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση από εδώ σε μορφή PDF (απαιτείται η ύπαρξη του Adobe Acrobat Reader) ή να επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη για να σας αποσταλλεί μέσω email ή φαξ.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Λάσκαρη.

Ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα δεχτούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή, 9 Απριλίου, 2021. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις.

Μόλις επεξεργαστεί η αίτησή σας, θα ενημερωθείτε μέσω email με:

  • Τον αριθμό της αίτησης
  • Την ημερομηνία/ ώρα και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη συνάντηση μεταξύ του υποψηφίου και την εκπρόσωπο του Ιδρύματος στην Αθήνα. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.

    Θα ειδοποιηθούν όλοι υποψήφιοι μέσω email μετά τις 22 Ιουνίου, 2021 για τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποτροφιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για να γίνει δεκτή η αίτησή σας, θα πρέπει να προσκομίστε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απλή φωτοτυπία σχολικού ελέγχου, απολυτηρίου ή πτυχίου που να αναγράφει και βαθμό.
  • Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Κάρτας Ομογενών ή Πιστοποιητικού Γεννήσεως (για ανηλίκους, μη κατόχους Αστυνομικής Ταυτότητας).
  • Απλή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Βαπτίσεως (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η θρησκεία στην Αστυνομική Ταυτότητα).
  • Απλή φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας Φορολογικού Έτους 2019 του υποψηφίου καθώς και των γονέων για άγαμους, ή του/της συζύγου για έγγαμους.

Αιτήσεις μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας: www.lascaristrust.gr ή να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη για να τους αποσταλεί μέσω email ή φαξ από την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ