Επιλογή Σελίδας

Πανελλήνιες 2021: Με νέο εξεταστικό σύστημα και ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά πανεπιστημιακό τμήμα υποδέχεται η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας το 2021.

Βέβαια, η εκτίμηση εκπαιδευτικών αναλυτών είναι ότι ένας αριθμός περιφερειακών κυρίως τμημάτων δεν θα καλύψει φέτος τις προσφερόμενες θέσεις, ακριβώς λόγω της έλλειψης των μαθητών με πολύ χαμηλές βαθμολογικές επιδόσεις.

Η νέα ελάχιστη βάση και ποιους αφορά

Η νέα ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ αφορά όλους τους υποψηφίους του καλοκαιριού.

Φέτος για την εισαγωγή στην τροτοβάθμια εκπαίδευση θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) Η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του κάθε επιστημονικού πεδίου. Θα ισχύσει από τις εξετάσεις το 2021.

Καμία αλλαγή φέτος στα μηχανογραφικά

Για τη φετινή χρονιά ακόμη θα έχουμε την ίδια διαδικασία για τη συμπήρωση του μηχανογραφικού.

Ωστοσο, από την επόμενη έχουμε τρία ξεχωριστά μηχανογραφικά (μαζί με αυτό που θα αφορά τα ΙΕΚ), τα οποία έχουν συγκεκριμένες προδιγραφές και προϋποθέσεις.

Πως μετράμε τα μόρια

Φέτος το καλοκαίρι δεν θα έχουμε αλλαγές. Από την επόμενη χρονιά αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων ανά τμήμα.

Από το 2022 οι συντελεστές σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα των Πανελλαδικών θα ορίζονται από τα ίδια τμήματα.

Ο συντελεστής βαρύτητας που θα αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Ποιους επηρεάζουν όλα αυτά

Φέτος, με τις αλλαγές που γινονται θα επηρεαστεί ένας σημαντικός αριθμός κυρίως βαθμολογικά αδύναμων υποψηφίων, καθώς λαμβάνοντας υπόψη περσινές βαθμολογίες, εάν πέρυσι ίσχυε η ελάχιστη βάση εισαγωγής 30% και άνω των υποψηφίων δεν θα είχε δικαίωμα να υποβάλει μηχανογραφικό.

Πηγή: dikaiologitika.gr