Επιλογή Σελίδας

Δημιουργία Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Μετά από Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ στην Αθήνα, ιδρύθηκε και λειτουργεί το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κ. Χαράλαμπο Ανθόπουλο.

Ως δίκτυο πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριο ρόλο έχει την αποτελεσματική και απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών σε πηγές έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα επιστημονικής έρευνας που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Στόχοι του ΚΕΤ είναι:

  • Να επικουρεί το Πανεπιστήμιο στην προώθηση και στην εδραίωση της διδασκαλίας και της έρευνας σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
  • Να καθιστά δυνατή την πρόσβαση του ακαδημαϊκού και ευρύτερου κοινού στην πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.
  • Να συμμετέχει, όταν κρίνεται σκόπιμο, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης σε συζητήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τοποθεσία και ώρες λειτουργίας

Το ΚET στεγάζεται στον 1ο  όροφο του Κτιρίου του Παραρτήματος Αθήνας (Γραβιάς 4-6) και είναι ανοιχτό για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΑΠ και για το ευρύτερο κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Για εξειδικευμένη πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Πετροπούλου, τηλ. 210-9097244, e-mail: mpetropoulou@eap.gr

Συλλογή ΚΕΤ

Η συλλογή του αποτελείται αποκλειστικά  από τις εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις και ενημερωτικά φυλλάδια που αποστέλλονται δωρεάν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, στην ελληνική και κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Ο εντοπισμός του υλικού πραγματοποιείται μέσω του καταλόγου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και εντοπίζεται με την ένδειξη “ΚΕΤ”. Για την υποστήριξη των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι έντυπες εκδόσεις του ΚΕΤ παραπέμπουν από τον opac στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφόσον είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά). Κάντε αναζήτηση στις συλλογές του ΚΕΤ πατώντας εδώ  

Πηγή: ΕΑΠ