Επιλογή Σελίδας

Δημιουργικούς φοιτητές και δημιουργικές φοιτήτριες για τον σχεδιασμό της οπτικής του ταυτότητας αναζητά το ευρωπαϊκό έργο «RESET: RedesigningEqualityandScientificExcellenceTogether – RESET::Επανασχεδιασμός της Ισότητας και της Επιστημονικής Αριστείας Μαζί»,εταίρος του οποίου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της ισότητας των φύλων στην ακαδημαϊκή κοινότητα στον τομέα της έρευνας και της αριστείας.

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι έως τις 24 Φεβρουαρίου 2021.

ΣτοέργοRESETσυμμετέχουνακόμηέξιευρωπαϊκάΠανεπιστήμια, ταοποίαείναιταεξής:UniversityofBordeaux,UniversityofLodz, UniversityofPorto, Ruhr-UniversityBochum, UniversityofOulu, SciencesPoUniversity.

Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο του Μπορντό (UniversityofBordeaux), ενώ υπεύθυνη του έργου για το Αριστοτέλειο είναι η Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας του Τμήματος Φαρμακευτικής Δήμητρα Χατζηπαύλου–Λίτινα.

Τα επτά ακαδημαϊκά ιδρύματα ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον σχεδιασμό μεθοδολογιών και επιστημονικώνδεικτών με τη συμμετοχή όλων τωνσυσχετιζόμενων ομάδων, όπως σπουδαστές/σπουδάστριες, διοικητικές αρχές και Καθηγητές/Καθηγήτριες, με σκοπό να εμπνεύσουν, να παρακινήσουν και να ενδυναμώσουν την ισότητα των φύλων σε όλα τα επιστημονικά και ακαδημαϊκά στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΗΟRIZON 2020, θα διαρκέσει 4 χρόνια, έως το 2024, και, κατά τη διάρκειά του,θα πραγματοποιηθούν πολλές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη φόρμα συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://datalab.csd.auth.gr/reset-logo-contest/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους στόχους του στον σύνδεσμο: https://cordis.europa.eu/project/id/101006560

Πηγή: ΑΠΘ