Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. οργανώνει και υλοποιεί για 1η φορά το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο:

https://bit.ly/EKPA_APDE_INFO

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά (7) μηνών.
Είναι μοριοδοτούμενο, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο για το σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ), όσο και για τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη της Εκπαίδευσης
  • Φοιτητές που ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική αξιολόγηση
  • Εργαζόμενους σε φορείς του Υπ. Παιδείας

Το Πρόγραμμα υλοποιείται για 1η φορά και είναι μοναδικό στο είδος του καθώς περιέχει τις σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης σε κάθε επίπεδο (μαθητής, διδάσκων, σχολική μονάδα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα), με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η οποία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη μέγιστη ευελιξία:

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες παρακολούθησης μαθημάτων. O εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο χρόνο που τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα μελέτης. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, σε εβδομαδιαίες ενότητες, καθοδηγώντας τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. καθώς επίσης και του συμπληρώματος πιστοποιητικού Europassμε 14 πιστωτικές μονάδες ECVET.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση: 

https://bit.ly/EKPA_APDE_REGISTER

Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος:

Πηγή: ΕΚΠΑ