Επιλογή Σελίδας

Έναρξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων: 22/02/21

Όλα τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος αρχίζουν τηΔευτέρα 22/02/2021 με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα https://www.chatzi.org/dit-schedule/20-21/timetable_spring2021.html

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εγγραφούν στην e-class ή στην πλατφόρμα του μαθήματος που θα παρακολουθήσουν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων.

Πηγή: di.uoa.gr