Επιλογή Σελίδας

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID-19 και με γνώμονα την προστασία του Διοικητικού του Προσωπικού, έχει προχωρήσει σε υψηλού βαθμού εξ αποστάσεως εργασία.

Για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλεί όλες/όλους τις/τους φοιτήτριες/τες να επικοινωνούν με το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και όχι τηλεφωνικά για το επόμενο διάστημα.  

Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών, θα βρείτε εδώ.

Πηγή: ΕΑΠ