Επιλογή Σελίδας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουτιά στον Κόσμο του Βιβλίου» είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα γνωριμίας με το βιβλίο και καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής, το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Φ.1/ΓΜ/55532/21366 /Δ7). Απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου και εφαρμόζεται σε επίπεδο τμήματος, σε σχολεία από όλη την Ελλάδα, τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί:

α) ο σεβασμός και η αγάπη τους για το βιβλίο

β) η γνωριμία τους με τα διαφορετικά είδη βιβλίων σε μορφή και περιεχόμενο

γ) η δημιουργικότητα των μαθητών

δ) η κριτική τους σκέψη

ε) η αισθητική τους αγωγή

στ) η ικανότητά τους στη δημιουργική γραφή και έκφραση και

ζ) η ευελιξία τους στη σκέψη 

Στη διάρκεια μιας εργαστηριακής συνάντησης οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικά είδη βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας τόσο σε μορφή, όσο και σε περιεχόμενο και μαθαίνουν για την ιστορία του βιβλίου και την τέχνη της βιβλιοδεσίας. Γίνονται οι ίδιοι βιβλιοδέτες και συγγραφείς, καθώς συνθέτουν και δένουν το δικό τους ατομικό 4-σέλιδο βιβλίο, αποφασίζοντας παράλληλα για τη μορφή, το είδος, το περιεχόμενο και την εικαστική επιμέλειά του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δράσεων φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής από μέρους των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, οι οποίοι για τον σκοπό αυτό αξιοποιούν τον ειδικά διαμορφωμένο οδηγό του Ιδρύματος Λαμπράκη.

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας, οδήγησαν στην ανάγκη προσαρμογής του προγράμματος, ώστε να προσφέρεται διαδικτυακά. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν τροποποιήσεις στα υλικά και στη μορφή του βιβλίου, καθώς και στη διάρκεια του εργαστηρίου, η οποία  κυμαίνεται από 2 έως 3 ώρες, ανάλογα με το ρυθμό προόδου των εργασιών.

Για την πραγματοποίηση του εργαστηρίου θα χρειαστεί οι μαθητές να έχουν τα εξής υλικά:

  • τρεις κόλλες Α4
  • διακορευτή εγγράφων ή ψαλίδι ή σουβλί (με ευθύνη του γονέα/κηδεμόνα, οι μαθητές χρησιμοποιούν το σουβλί ή το ψαλίδι αν δεν έχουν διακορευτή για να κάνουν τρύπες, ή σε μικρότερες ηλικίες, υποστηρίζονται από κάποιον ενήλικο για τον σκοπό αυτό)
  • σπάγκο ή κορδέλα
  • εκτυπωμένο σε Α4 (κατά προτίμηση σε χαρτόνι κανσόν) το εξώφυλλο του βιβλίου που θα έχουν λάβει οι μαθητές με email μία εβδομάδα πριν από την πραγματοποίηση του εργαστηρίου. Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης, μπορούν οι μαθητές, αντιγράφοντας τα στοιχεία του εξωφύλλου που θα έχουν λάβει ηλεκτρονικά, να τα σχεδιάσουν σε μία λευκή κόλλα Α4.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει βάσει σειράς προτεραιότητας, καθώς κατά το τρέχον έτος θα πραγματοποιηθεί περιορισμένος αριθμός εργαστηρίων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/JVRYXAzRZodcyEAb6 από 24/2/2021 μέχρι 12/3/2021 και ώρα 15:00.  

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα λάβουν μέρος σε σχετική διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2021, ώρα 18.00 – 19.00.

Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται δωρεάν, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη, σε συνεργασία με το Greek ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, με Επιστημονική Υπεύθυνη τη Χρύσα Κουράκη, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας και Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Δείτε την έγκριση του ΙΕΠ εδώ.