Επιλογή Σελίδας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Ελληνική Επανάσταση, Εκπαίδευση και Συλλογική Μνήμη – Μεταμορφώσεις της Σχολικής και της Δημόσιας Ιστορίας», που οργάνωσε το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, στις 18-19 Φεβρουαρίου 2021.

Τη διαδικτυακή live μετάδοση επισκέφθηκαν συνολικά 2.500 άτομα, τα οποία παρακολούθησαν τις εισηγήσεις κορυφαίων  πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών του χώρου της ιστορίας, από την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Κύπρο.

Ο στόχος του Συνεδρίου ήταν τριπλός: (α) να διερευνήσει τις προεπαναστατικές μορφές της εκπαίδευσης καθώς και τη συγκρότηση των πρώτων εκπαιδευτικών θεσμών στη διάρκεια του Αγώνα και της καποδιστριακής περιόδου (β) να παρακολουθήσει τους τρόπους με τους οποίους η Ελληνική Επανάσταση διδάχτηκε στο ελληνικό σχολείο (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) από το 1834 μέχρι σήμερα και (γ) να διερευνήσει τις ποικίλες μορφές που πήρε η μνήμη της Επανάστασης στη δημόσια ιστορία. Οι εκτενείς συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στο τέλος κάθε συνεδρίας, η απάντηση στις πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις του κοινού, καθώς και τα σχόλια των συμμετεχόντων επιβεβαίωσαν ότι η δημόσια ιστορία αποτελεί δυναμικό πεδίο για την ανάπτυξη ενός διδακτικού διαλόγου που συνδέει το χθες με το σήμερα και το αύριο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ροή του συνεδρίου για απεριόριστο χρονικό διάστημα στους ιστοτόπους του Ιδρύματος Λαμπράκη και της Πρωτοβουλίας 21.