Επιλογή Σελίδας

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» θα χορηγήσει δύο βραβεία για το έτος 2021, ύψους $5.000 το καθένα, σε υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΕΜΠ, που θα ολοκληρώσουν τη διατριβή τους από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Σχολών έως και τις 31 Μαρτίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν περαιτέρω διευκρινήσεις, μπορούν ν’ απευθυνθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, στα τηλέφωνα 210 772 1356 και 210 772 1820Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ