Επιλογή Σελίδας

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε στην 1η/2021 Συνεδρίαση του( 23.0.2.2021) : Να χορηγηθεί η υποτροφία «Ν. Κρητικού» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στους   τριάντα πέντε (35) δικαιούχους των εννέα (9) Σχολών του Ιδρύματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.   Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ