Επιλογή Σελίδας

Τον Δεκέμβριο του 2019 η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφάσισε να ιδρύσει μία νέα μονάδα μέριμνας φοιτητών και προσωπικού του πανεπιστημίου μας, τη Μονάδα Βιοψυχοκοινωνικής Ευημερίας Φοιτητών και Προσωπικού Ε.Κ.Π.Α. Η Νέα Μονάδα είναι μια συνεργασία μεταξύ του Αιγινητείου Νοσοκομείου, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Τμήματος Πληροφορικής και πολλών άλλων τμημάτων και δομών που υπάγονται στο πανεπιστήμιο. Ένας από τους πέντε άξονες της μονάδας αυτής έχει να κάνει με καλλιτεχνικές (κυρίως μουσικές) δράσεις που προάγουν την υγεία και την ευημερία, αλλά και τη χαλάρωση και την ψυχαγωγία.

Αν και η Μονάδα δεν έχει λειτουργήσει ακόμα επίσημα, ξεκινούν οι πιλοτικές μουσικές δράσεις του καλλιτεχνικού άξονα. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τα προγράμματα αυτά εν μέσω πανδημίας και εγκλεισμού, την ώρα που το πανεπιστήμιο είναι άδειο, πολλοί άνθρωποι εργάζονται είτε από το σπίτι, είτε σε εξαιρετικά μοναχικές και δύσκολες συνθήκες. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες εντείνουν την κατάσταση αποξένωσης ανάμεσα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, και συχνά παρεμποδίζουν την επικοινωνία των μελών αλλά και την προσωπική ευημερία.  Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους φοιτητές και το προσωπικό του ΕΚΠΑ ένα περιβάλλον υποστήριξης μέσω της μουσικής, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του  ΕΚΠΑ να γίνει το “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΥ”.

Στη σελίδα ekpamou.uoa.gr θα βρείτε δύο εργαστήρια που απευθύνονται αποκλειστικά στο προσωπικό του Πανεπιστημίου. Ελπίζουμε να τα βρείτεενδιαφέροντα και να έρθετε να περάσουμε μαζί μερικές όμορφες στιγμές. Τα προγράμματα είναι φυσικά δωρεάν και πραγματοποιούνται διαφορετικές μέρες και ώρες, ξεκινούν ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, και το καθένα έχει διάρκεια 6 εβδομάδες.

Δεν χρειάζεται να έχετε μουσικές γνώσεις, μόνο διάθεση για συμμετοχή.

Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.

Από το Εργαστήριο Μουσικής, Γνωσιακών Επιστημών και Κοινότητας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών,

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου (αναπλ. καθηγήτρια) και Χριστιάνα Αδαμοπούλου (μεταδιδακτορική ερευνήτρια).

Πηγή: ΕΚΠΑ