Επιλογή Σελίδας

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει το 1ο Κοινωνικό Εργαστήριο Hackademy και προσκαλεί άτομα ηλικίας 16-29 ετών να συμμετάσχουν σε αυτό.

Το 1ο Κοινωνικό Εργαστήριο Hackademy θα είναι μία συναρπαστική on-line εμπειρία μάθησης και δημιουργίας, η οποία απευθύνεται σε νεαρά άτομα από όλη την Ελλάδα. Αρχικά, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα λάβουν μέρος σε κάποια από (ή σε όλα) τα ακόλουθα 3 μαθήματα του Εργαστηρίου:

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (WEB DESIGN) – 40 ώρες
  • ΟΠΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ (GRAPHICS) – 20 ώρες
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (MOBILE APPs) – 40 ώρες

Μετά το τέλος των μαθημάτων θα διοργανωθεί 3-ήμερο Social Hackathon, στο οποίο οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στο Εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απέκτησαν και να δημιουργήσουν από κοινού ψηφιακές λύσεις πάνω σε προβλήματα που σχετίζονται με τους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι περιγράφονται εδώ.

Το σύνολο των μαθημάτων και η συμμετοχή στο 1ο Κοινωνικό Εργαστήριο Hackademy προσφέρονται δωρεάν και δεν υπάρχει κανένα κόστος ή άλλη υποχρέωση για τους συμμετέχοντες. Θα απονεμηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης και Οpen Βadges για την επιτυχημένη συμμετοχή στις δράσεις του Εργαστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2021 να συμπληρώσουν την on-line αίτηση συμμέτοχης στο 1ο Κοινωνικό Εργαστήριο Hackademy, η οποία βρίσκεται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το 1ο Κοινωνικό Εργαστήριο Hackademy διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Social Hackademy το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/KA3 (Project No: 612128-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Στο έργο συμμετέχει ως Έλληνας εταίρος η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε εδώ.

Πηγή: ΕΑΠ