Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες αφορούν σε:

– 2 υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα)

– Και πιθανότατα (εφόσον το επιτρέψει ο προϋπολογισμός) 1-2 υποτροφίες για έρευνα /

μεταπτυχιακό / διδακτορικό / μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8 μηνών)

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται έως την 26η Μαρτίου 2021.

Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να αναζητήσετε στα παρακάτω έγγραφα.

ISRAEL GOVERNMENT SCHOLARSHIPS APPLICATION FORM

Λήψη

Instructions for completing the application forms for a scholarship to study in Israel

Λήψη

Ministry of Foreign Affairs: Cultural and Scientific Relations Division

Λήψη

Πηγή: ΕΑΠ