Επιλογή Σελίδας

Ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου το τριετές πρόγραμμα “Humanitarian Action: Climate Change and Displacements” (HumAct) στα πλαίσια του Erasmus+. Πρόκειται για συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών της Πορτογαλίας και Ελλάδας με τις αφρικανικές Μοζαμβίκη και Πράσινο Ακρωτήρι.

Τα πανεπιστήμια Universitado de Cabo Verde και Universidade de Santiago του Πράσινου Ακρωτηρίου, Universidade Pedagogica, Universidade Pungue και Universidade Rovuma της Μοζαμβίκης θα συνεργαστούν με το Instituto Universitario de Lisboa της Πορτογαλίας (ίδρυμα που συντονίζει) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα»), για την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των αφρικανικών πανεπιστημίων στο αντικείμενο της ανθρωπιστικής δράσης σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την μετακίνηση ανθρώπινων ομάδων.

Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος είναι να:

(α) αναπτύξει την ικανότητα παρέμβασης στο ίδιο το περιεχόμενο και τις βασικές συνιστώσες της ανθρωπιστικής δράσης,

(β) ενισχύσει την ερευνητική ικανότητα διδασκόντων και φοιτητών ως προς το αντικείμενο της ανθρωπιστικής δράσης,

(γ) βελτιώσει τις παιδαγωγικές στρατηγικές των εκπαιδευτικών,

(δ) ενδυναμώσει την ενεργητική συμμετοχή της κοινότητας.

Επιστημονική υπεύθυνη εκ μέρους του ΕΚΠΑ είναι η ομότιμη καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας Θάλεια Δραγώνα.

Πηγή: ΕΚΠΑ