Επιλογή Σελίδας

Οι Αντιπρόεδροι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, «Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης» & «Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας», σας προσκαλούν την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 18.00 στον Α’ Κύκλο του Webinar με θέμα «Η Μεντορική ως στρατηγική επιλογή του ΕΑΠ».

Μια διαδικτυακή παρουσίαση για:

  • Την έννοια της Μεντορικής
  • Τις ανάγκες που καλύπτει ένα Πρόγραμμα Μεντορικής και
  • Το ρόλο της Μεντορικής στη μετάβαση στο εργαστηριακό περιβάλλον.

Το Webinar θα διεξαχθεί διαδικτυακά και απευθύνεται στους φοιτητές 3ου και 4ου έτους σπουδών των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΟ, ΔΗΔ ΚΑΙ ΔΙΤ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και στου απόφοιτους τους Προγράμματος Σπουδών ΔΕΟ.

   Ομιλητές:   Χαιρετίζουν:
   Α. Μιχιώτης – Κοσμήτορας Σ.Κ.Ε.   Ο. Ι. Ζώρας – Πρόεδρος Δ.Ε. Ε.Α.Π
   Δ. Πλέσσας – Ε.Τ.Ε.   Κ. Καραμάνης – Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
   L. Whiteside – Stirling University   Ε. Ευσταθόπουλος – Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
   F. McMillan – Stirling University   Γ. Σκρουμπής – Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
   P. Kasperek – Απόφοιτος Stirling University
   Θ. Βαγενάς – Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ.
   Β. Μαντέλλου – Υ.Δ. Σ.Κ.Ε.

Η Παρουσίαση διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο παρακολούθησης της εκδήλωσης, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

email: mihiotis@eap.gr, τηλ.:2610 367445

Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ

email: career@eap.gr, τηλ.: 2610 367792

Πηγή: ΕΑΠ