Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, θα χορηγηθεί παράταση υποβολής των αιτήσεων για την υποτροφία «Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη» μέχρι και τις 22.04.2021 και ώρα 12:30.
 
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω υποτροφία θα χορηγηθεί σε φοιτητή του Ε.Μ.Π., ηλικίας μέχρι 36 ετών, που εισήχθη το έτος 2020 και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

·      Είναι αγόρι

·      Κατάγεται από ελληνικά νησιά

·      Είναι οικονομικά αδύναμος.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.600 € (μεικτά).

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στην συνημμένη ανακοίνωση.Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ