Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. οργανώνει και υλοποιεί τον 6ο κύκλο του Επιμορφωτικού Προγράμματος διάρκειας 8 μηνών/400 ωρών με τίτλο το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών»

Αναλυτικές Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο Οδηγό Σπουδών:

https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_INFO

Το Πρόγραμμα είναι αναβαθμισμένο και επικαιροποιημένο και από φέτος θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μηνών.
Καλύπτει τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Μητρώο επιπέδου Β’ Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.  Επίσης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, δίνει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση τόσο για το διορισμό εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π.) όσο και στην εξέλιξη των στελεχών της εκπαίδευσης.
 
Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 

  • συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας
  • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης
  • εκπαιδευτικούς που χρειάζονται μόρια για το σύστημα διορισμών Α.Σ.Ε.Π. 
  • εργαζόμενους και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας

 
Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται για 6η φορά και για 4η συνεχή χρονιά, είναι μοναδικό στο είδος του καθώς εισάγει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.
 
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS), επικουρούμενης από σύγχρονες εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές συνεδρίες με τους εκπαιδευτές.
 
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass (16 μονάδες ECVET).
 
Το Πρόγραμμα διαρκεί οκτώ (8) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών του Αυγούστου.
Ξεκινά τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. καθώς επίσης και του συμπληρώματος πιστοποιητικού Europassμε 16 πιστωτικές μονάδες ECVET.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση: 

https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_REGISTER

Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος:

Πηγή: ΕΚΠΑ