Επιλογή Σελίδας

Η σημασία των Σπουδών Φύλου και Σεξουαλικότητας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την (εκ του νόμου) αρμοδιότητα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του ΕΚΠΑ, η οποία είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας. Δια νόμου αποτελεί επίσης μέλημα της ΕΙΦ – ΕΚΠΑ η διαμόρφωση  ασφαλούς και συμπεριληπτικού κλίματος συνεργασίας και ανταλλαγής ανάμεσα σε όλα τα μέλη της κοινότητας, ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού. Ο έλεγχος της επάρκειας συναδέλφων και η αξιολόγηση της επιστημονικής σημασίας γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται σε αυτά τα ζητήματα συνιστούν έργο  του Πανεπιστημίου και μόνο. Η ΕΙΦ-ΕΚΠΑ εκφράζει (και θα εκφράζει) τη στήριξη και την αλληλεγγύη της σε κάθε στοχοποίηση αυτού του έργου και των φορέων του με αφετηρία μια ρητορική μίσους και με λόγο σεξιστικό και ομοφοβικό. 
 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) – ΕΚΠΑ

Πηγή: ΕΚΠΑ