Επιλογή Σελίδας

Στις 22-24 Μαρτίου 2021, η ερευνητική ομάδα DAISSY του ΕΑΠ θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει την online σύνοδο των εκπροσώπων 9 Πανεπιστημίων της Άπω Ανατολής, τα οποία συμμετέχουν στο διεθνές έργο ‘MSc in Industry 4.0’.

Στόχος της συνόδου είναι ο συνεργατικός σχεδιασμός ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο του Industry 4.0. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά καινοτόμο ΠΜΣ, το οποίο πρόκειται να προσφερθεί στα εν λόγω Πανεπιστήμια από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το ΠΜΣ θα διαρκεί 3 εξάμηνα και θα παρέχει τρεις κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Industry 4.0 for Manufacturing, Agriculture 4.0/Aquaculture 4.0 και Pervasive Health Services. Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συνεισφέρει την εμπειρία της στην εκπαίδευση που έχει αποκτήσει από το ΠΜΣ ΣΔΥ του ΕΑΠ, στα πεδία του Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού και του Internet of Things, τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Το διεθνές έργο ‘MSc in Industry 4.0’ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ (πράξη Capacity Building in Higher Education), που έχει ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας από χώρες της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες. Ο ρόλος του ΕΑΠ στο έργο είναι κεντρικός, καθώς η DAISSy είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό της δομής και του τρόπου διάθεσης του ΠΜΣ, στη βάση του μεικτού μοντέλου εκπαίδευσης που εφαρμόζει το ΕΑΠ. Tα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια προέρχονται από τη Μαλαισία, την Καμπότζη και την Ινδονησία, χώρες με ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία που είναι βασισμένη σε νέες τεχνολογίες

Το έργο MSc in Industry 4.0 είναι ένα από πιο σημαντικά έργα που υλοποιεί η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και εντάσσεται στη δέσμη των προσπαθειών μεταφοράς τεχνογνωσίας προς χώρες εκτός ΕΕ. Άλλες παρόμοιες ενέργειες έχουν επικεντρωθεί στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Κεντρική και στην Νοτιο-Ανατολική Ασία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ http://daissy.eap.gr/en/projects/ind4-0/

Περισσότερες πληρoφορίες για τα έργα και τις δραστηριότητες της DAISSy θα βρείτε:

Website:         http://daissy.eap.gr/en

Facebook:      @DAISSyResearchGroup

Linkedin:        https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/

Twitter:          https://twitter.com/daissy_research

Instagram:      @daissy_researchgroup

YouTube:       DAISSy Research Group

Email:             info@daissy.eap.gr

Πηγή: ΕΑΠ