Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων που διοργανώνουν το ΜΠΣ «Επικοινωνία της Επιστήμης» και η ΘΕ ΕΛΠ22 του ΠΠΣ «Ελληνικός Πολιτισμός»  η Chelsea Harry, καθηγήτρια φιλοσοφίας στο South Connecticut State University  θα παρουσιάσει διάλεξη με θέμα:

“Making the Classical Modern: Why We May Have Gotten Aristotle’s View of Animals Wrong”

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου στις 19.00. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι:

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m0b4062441f5080171ba715db33761138

Πρόκειται για ένα θέμα μέσα από το οποίο αναδεικνύεται ο διαρκής διάλογος αρχαιότητας και νεώτερων χρόνων καθώς και αυτός μεταξύ φυσικής φιλοσοφίας και επιστήμης.

Πηγή: ΕΑΠ