Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε  ότι η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-HELMEPA προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τρεις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master’s, πλήρους (full-time) φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τη Μεγάλη Βρετανία. Οι υποτροφίες απονέμονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς που σχετίζονται με τη ναυτιλία και τις περιβαλλοντικές επιστήμες. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υποτροφίες μπορείτε να αναζητήσετε στο παρακάτω έγγραφο:

Υποτροφίες της HELMEPA για το 2021-2022

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Πηγή: ΕΑΠ