Επιλογή Σελίδας

Η χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020 βρίσκεται σε μια κρίσιμη και δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας COVID­19. Ιδιαιτέρως, όμως, τον Μάρτιο του 2020, όταν κλη­θήκαμε ως Χώρα να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας, που τις βλέ­παμε να έρχονται από γειτονικά μας κράτη, το ΕΚΠΑ ήταν από τους πρώτους θεσμούς που βρέθηκε περισσότερο έτοιμο για αυτή τη μάχη.

Η συνεισφορά του ΕΚΠΑ στην εθνική αυτή προσπάθεια ήταν και παραμένει διαρκής και σημαντική. Το Ίδρυμά μας προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει συγκεκριμένες και εξειδικευμένες δράσεις σε όλα τα επίπεδα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID­ 19, προασπίζοντας ταυτοχρόνως την υγεία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Όλη αυτή την περίοδο βασικό μέλημά μας είναι να συνεχίσει το Πανεπιστήμιό μας αδιαλείπτως το έργο του ως προς την άρτια μετάδοση της γνώσης, την πρωτοπο­ριακή έρευνα, και σε θέματα COVID­19, για την παραγωγή νέας γνώσης και, παράλ­ληλα, την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας Υγείας προς την Πολιτεία και την Κοινωνία. Έργο σε συνθήκες που συχνά ήταν πρωτόγνωρα δύσκολες, ειδικότερα στις Κλινικές Covid και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, που κάλυψαν και καλύπτουν σημαντικό μέρος του ιατρικού έργου του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Η ειδική έκδοση και οι ενημερώσεις που αναρτώνται παρακάτω καταγράφουν εντελώς συνοπτικά αυτό το έργο, καθώς οι συχνά υπεράνθρωπες προσπάθειες και η αγωνία ειδικότερα του ιατρικού και νοσηλευτι­κού προσωπικού μας δεν μπορεί πλήρως να αποτυπωθεί σε ένα έντυπο, όπως επίσης και ο αγώνας των νοσηλευομένων κυρίως στις ΜΕΘ των Κλινικών.

Καθηγητής Μελέτιος­-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ

Tο έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην κρίση της πανδημίας COVID­19 Ένας χρόνος μετά ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 – ­ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (PDF, 4.4MB)

Οι Κλινικές περιστατικών COVID-19 του ΕΚΠΑ

Πηγή: ΕΚΠΑ